Strona główna
  • Realizacja Funduszu Sołeckiego w roku 2015

 

Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie gminy na 2015 r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie 195.748,35 zł.

Sołectwa w trakcie roku 2015 realizowały podjęte zadania w roku poprzednim. Trzy sołectwa zmieniły zadania, tj. : Makowczyce, Pietraszów, Pludry. Trzy sołectwa w wyniku zaoszczędzenia środków uchwaliły dodatkowe zadania, tj.: Kolejka, Ligota Dobrodzieńska, Myślina. 

Szczegóły wydatkowania środków w ramach funduszu znajdują się w prezentacji poniżej. 

PDFFundusz sołecki 2015.pdf
PPTXFundusz sołecki 2015.pptx
 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.