Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Informuje się, że w dniu 22 listopada 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Wniosek Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
  • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta  Dobrodzień,
  • organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacji jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,
  • nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administarcyjnemu Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu,
  • uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.