Strona główna
 • XX Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 28 listopada 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XX Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 • Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta  Dobrodzień,
 2. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 3. organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacji jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,
 4. nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu,
 5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 7. wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrodzień,
 8. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,
 9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.