Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 1 grudnia 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 2657 i 2658 o łącznej powierzchni 0,2378 ha położonych w Dobrodzieniu.
  2. Omówienie zamiany działek położonych w Kocurach.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok.
  4. Opinia Komisji na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok.
  5. Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.