Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 24.11.2016 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: Działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego; podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych na kwotę 4.000,00 w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r.poz.239 i 395)

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego; podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych.pdf

                                                                                                    

                                                                                                   Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                      mgr Róża Koźlik

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.