Strona główna
  • Zapytanie ofertowe

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza z siedzibą w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2, 46-380  Dobrodzień, zwana dalej Zamawiającym  zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest „Budowa placu zabaw w Myślinie - sprzedaż, dowóz i montaż urządzeń placu zabaw oraz naniesienie ich na mapie do celów projektowych”.

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw  -  sprzedaż, dowóz i montaż urządzeń placu zabaw oraz naniesienie ich na mapie do celów projektowych.

Zakres rzeczowy znajduje się w załączniku do zmówienia- specyfikacji.

2.  Szczegółowy zakres zadania:

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw  - sprzedaż, dowóz i montaż urządzeń placu zabaw oraz naniesienie ich na mapie do celów projektowych. Zakres prac obejmuje w szczególności:

-naniesienie urządzeń placu Zabaw na mapie do celów projektowych

-dostawę i montaż urządzeń placu Zabaw

Karuzela tarczowa metalowa,
Huśtawka bocianie gniazdo
Auto stacjonarne
Zestaw zabawowy
Metalowa ławka z oparciem
.
Kosz na śmieci metalowy
Tablica regulaminowa – regulamin

(zgodnie z załącznikiem do zapytania)

PDFzapytanie specyfikacja.pdf

Termin realizacji: do 31.12.2017 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia  terminu realizacji .

3.Kryteria oceny ofert : Cena 100% (najniższa cena spośród cen złożonych ofert).

Oferta powinna  zawierać ceny brutto i netto.

Ofertę pisemną  prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  30.12.2016 r.  na adres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza,  ul. Przejazdowa 2, Myślina, 46-380  Dobrodzień bądź w formie elektronicznej na   .W razie pytań dot. niniejszego zamówienia prosimy o kontakt  tel. 606299851 lub 782672146.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta stosowna umowa. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.