Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 25 stycznia 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
  2. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi placówek oświatowych w związku z reformą oświaty – wyjazd do następujących placówek oświatowych:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.