Strona główna
  • XXII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 30 stycznia 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

1/ Radni zapoznają się z:

  • Uchwałą nr 678/2016 z dnia 11 stycznia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  • Uchwałą nr 697/2016 z dnia 11 stycznia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.

2/ Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

  • zmiany Uchwały nr 117/XV/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu,
  • zmiany Uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu,
  • ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,             
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.