Strona główna
  • KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2017

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia,

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 15.02.2017 roku
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr S.0050.10.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2017 roku.doc

DOCXWzór oferty.docx

DOCXWzór sprawozdania.docx

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFOgłoszenie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2017.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.