Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
20-01-2018
sobota
Fabioli, Miły, Sebastiana
  • XXIII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 13 lutego 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXIII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

1/ Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

  • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  • określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,           
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
  • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.

2/ Radni zapoznają się ze sprawozdaniem ze stanu gospodarki odpadami w Gminie Dobrodzień za 2016 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.