Strona główna
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

 

W dniu 02 marca 2017 r. została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień, z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m 94, na kwotę brutto: 680 150,00 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień”, w którym otwarcie ofert odbyło się 23.02.2017 r.  Usługi odbioru i zagospodarowania odpadami z terenu naszej gminy będą świadczone do końca bieżącego roku.
Firma wyłoniona w przetargu dostarczy mieszkańcom na posesje worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  


[MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.