Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Poż.

Informuje się, że w dniu 16 marca 2017 roku o godzinie 15-tej w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  2. Zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2017 roku,
  • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie  gminy Dobrodzień.

Radni dokonają także wizytacji nowo wybudowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzinicy Starej.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.