Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 22 marca 2017 roku o godzinie 15-tej w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 60 o powierzchni 0,4727 ha obręb Warłów.
  2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 53 o powierzchni 0,3586 ha położonej w Bzinicy Nowej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenie czynszu dzierżawnego na przedłużenie dzierżawy na kolejny 3 letni okres działek:
  • nr 387/70 i 350/70 o powierzchni 1,4947 ha położonych w Bzinicy Nowej;
  • nr 655/123  o powierzchni 0,3560 ha położonej w Pietraszowie;
  • nr 2956 o powierzchni 0,2103 ha położonej w Dobrodzieniu;
  • nr 619 o powierzchni 0,6022 ha położonej w Dobrodzieniu;
  • nr 1241; 1664/1; 1664/5; o powierzchni 3,1725 ha położonych w Dobrodzieniu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.