Strona główna
 • XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 28 marca 2017 roku o godzinie 15-tej w sali lustrzanej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się XXIV Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

1/ Radni zapoznają się ze:

 • Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
 • Sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2016 rok.

2/ Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 • zmiany Uchwały nr XV/134/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień,
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2017 roku,
 • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobrodzień,
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 • ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.