Strona główna
  • Ptasia grypa. Można już wypuścić drób


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz 722) od dnia 6 kwietnia 2017 r. przestaje obowiązywać zakaz odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w  zamkniętych pomieszczeniach lub innych miejscach w gospodarstwie, co oznacza, że można już wypuszczać drób i inne ptactwo. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-4-kwietnia-2017-r-w-sprawie-zarzadzenia

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf
 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.