Strona główna
  • XXV Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 15-tej w sali lustrzanej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się XXV Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

1/ Radni zapoznają się :

  • z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Gminy Dobrodzień,
  • ze sprawami dotyczącymi zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

2/ Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne - Dobrodzień, Plac Wolności,
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – Pludry, ul. Leśna,
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – Dobrodzień, ul. Piastowska,
  • sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.