Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego na rok 2017

 

Szanowni Państwo!!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrodzieniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Główczycach, jako jednostki OSP z terenu gminy Dobrodzień, zostały beneficjentami zadania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Opolskiego na rok 2017.

Zadanie pod nazwą „Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w ochronie zdrowia mieszkańców – zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich użyciu” ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępu do urządzeń AED ( Automated External Defibrillator – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny ) mieszkańców naszej Gminy oraz pozostałych gmin powiatu oleskiego.

W realizacji zadania uczestniczy 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oleskiego będących w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.Zachęcamy Państwa do głosowania na to zadanie, gdyż właśnie jako jedno z nielicznych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, skierowane jest potencjalnie do nas wszystkich. Oddajmy głos na poprawę naszego bezpieczeństwa ! ! !

Aby zagłosować, należy wejść na stronę https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/ wybrać powiat oleski i oddać głos na zadanie subregionalne oraz zadanie powiatowe. W naszym przypadku głosujemy na punkt 4. ( kod zadania P/OOL/4/DZD ).

Proszę pamiętać, że głosować możemy tylko JEDEN RAZ !!!

aed_plakat_Facebook.jpeg

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.