Strona główna
  • Posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

Informuje się, że w dniu 10 maja 2017 roku o godzinie 15-tej w sali nr 113 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 rok w tym windykacja podatków i opłat za 2016 rok. Analiza zaległości z lat ubiegłych.
  2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium za 2016 rok Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłanie go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.