Strona główna
  • Posiedzenie Komisji  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 15-tej w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się posiedzenie Komisji  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  3. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dobrodzień.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury ( Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu).

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.