Strona główna
  • XXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 29 maja 2017 roku o godzinie 15-tej w sali lustrzanej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się XXVI Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

1/ Radni zapoznają się :

  • ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016;
  • ze Strategią Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017 – 2015.

2/ Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.