Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 19.05.2017 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

- Organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego, - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku ,- XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku,- Dni Szemrowic 2017  na kwotę 8.000,00 w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2016r.poz.239 i 395)

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego, - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku ,- XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku,- Dni Szemrowic 2017  

PDFOferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017.pdf

                                                                                                                       

                                                                                                                                Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                     mgr Róża Koźlik

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.