Strona główna
  • Zmiana nazwy ulic

 

W dniu 1. czerwca 2017r. dokonano przeliczenia głosów oddanych przez mieszkańców ul. Wieczorka, ul. Świerczewskiego, ul. Sawickiej, ul. Zawadzkiego w sprawie propozycji zmiany nazwy ww. ulic zgodnie  z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z  2016 poz. 444 ).

Poniżej prezentujemy protokół z przeliczenia głosów:

PDFProtokół.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.