Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 15-tej w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się posiedzenie Komisji  ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej ( przemysł,handel,usługi ), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny 10 letni okres działki 1566 o pow. 5,4133 ha stanowiącej Stadion Miejski w Dobrodzieniu.
  2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenie czynszu dzierżawnego na przedłużenie dzierżawy na kolejny 3 letni okres działki nr 994o pow. 0,8726 ha w Dobrodzieniu.
  3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenie czynszu dzierżawnego na przedłużenie dzierżawy na kolejny 3 letni okres działki nr 33 o pow. 6,9054 ha w Warłowie.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.