Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 19 czerwca 2017 roku o godzinie 15-tej w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i promocji Gminy.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu.
  2. Ocena i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010 – 2017.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Miasta Dobrodzienia”,
  • zmiany nazwy ulicy Bukowej w Dobrodzieniu,
  • zmiany nazwy ulicy Wieczorka na ulicę Strzelnica w Dobrodzieniu,
  • zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Akacjową w Dobrodzieniu,
  • zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego na ulicę Ogrodową w Dobrodzieniu,
  • zmiany nazwy ulicy Sawickiej na ulicę Jodłową / Sosnową / Cisową w Dobrodzieniu.

4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury ( Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu).

    

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.