Strona główna
1..jpeg lupka2.jpeg
  • OFERTA INWESTYCYJNA NR 1

Nazwa Lokalizacji: Dobrodzień, ul. Oleska

Właściciel: Właściciele prywatni

Powierzchnia:ok. 30,2623 ha

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren przeznaczony jest pod wielofunkcyjną działalność gospodarczo usługowo wytwórczą

Istniejąca infrastruktura: Elektryczność, woda, telefon

Dodatkowe informacje:
Teren typu greenfield, usytuowany przy skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych. Od strony północnej przylega do obwodnicy miasta- drogi krajowej nr 46 Opole- Częstochowa, od strony wschodniej przylega do drogi wojewódzkiej nr 901 Poznań- Gliwice.
Dodatkowym atutem jest bliskość  autostrady ok. 45 km (węzeł Olszowa), do najbliższego portu lotniczego w Pyrzowicach jest ok. 60km, najbliższa stacja PKP wraz z bocznicą znajduje się w miejscowości Pludry (9 km) Miasto wojewódzkie Opole znajduje się 40 km od Dobrodzienia.

Osoba do kontaktu:
Marek Witek – Zastępca Burmistrza Dobrodzienia, tel: +48 343575100
e-mail:

Przydatne linki:

www.ocrg.opolskie.pl Opolskie Centrum Obsługi Inwestora

www.paiz.gov.pl  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

 

lupka2.jpeg
  • OFERTA INWESTYCYJNA NR 2

Nazwa Lokalizacji: Dobrodzień, ul. Wojska Polskiego

Właściciel: Gmina Dobrodzień

 Powierzchnia: 0,8838 ha

Nr ewid. działek: 289, 291

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową oraz część terenu stanowią użytki rolne

Istniejąca infrastruktura: Elektryczność, woda, kanalizacja, telefon

Dodatkowe informacje:
Teren typu greenfield, znajduje się w pobliżu obwodnicy miasta (ok. 250m) do której jest bezpośredni dojazd. Usytuowany  pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Szemrowicką - obie drogi są drogami powiatowymi.
Dodatkowym atutem jest atrakcyjne położenie w/w terenu. Teren znajduje się niedaleko obwodnicy miasta- drogi krajowej nr 46 łączącej Opole z Częstochową (0,4km), do autostrady jest ok. 45 km (węzeł Olszowa), do najbliższego portu lotniczego w Pyrzowicach jest ok. 60km. Miasto wojewódzkie Opole znajduje się 40 km od Dobrodzienia.

Osoba do kontaktu:

Marek Witek – Zastępca Burmistrza Dobrodzienia, tel: +48 343575100
e-mail:


Przydatne linki:

www.ocrg.opolskie.plOpolskie Centrum Obsługi Inwestora

www.paiz.gov.pl- Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

lupka2.jpeg
  • OFERTA INWESTYCYJNA NR 3

Nazwa Lokalizacji: Pludry 

Właściciel: Gmina Dobrodzień

Powierzchnia: 4,0213 ha

Nr ewid. działek: 1495/1

Istniejąca infrastruktura: Elektryczność, woda, telefon

Dodatkowe informacje:

1.Teren typu greenfield.
2.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień,
- teren zainwestowania produkcyjnego, magazynowego itp. (istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy).
3. Istniejąca infrastruktura: elektryczność, woda, telefon.
4. Oczyszczalnia ścieków (ok. 1km).
5. Dodatkowe atuty:
- lokalizacja bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 901 Poznań- Gliwice,
-droga krajowa nr 46 Opole - Częstochowa ( ok. 9 km),
-bliskość autostrady – węzeł Olszowa (ok. 36 km),
- najbliższy międzynarodowy port lotniczy - Pyrzowice (ok. 51 km),
- stacja PKP wraz z bocznicą kolejową - Pludry (ok. 0,5 km),
- miasto wojewódzkie Opole (ok. 49 km).


Osoba do kontaktu:

Marek Witek – Zastępca Burmistrza Dobrodzienia, tel: +48 343575100
e-mail:


Przydatne linki:

www.ocrg.opolskie.plOpolskie Centrum Obsługi Inwestora

www.paiz.gov.pl- Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.