Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
20-01-2018
sobota
Fabioli, Miły, Sebastiana
  • Informacja ZGKiM w Dobrodzieniu

                                                                                                                                        Dobrodzień 16.08.2017r
                                                     
KOMUNIKAT

 

Na podstawie §23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu informuje, iż w pobranych próbkach z wodociągu sieciowego w Hadasikach stwierdzono ponadnormatywne  stężenie manganu  w punkcie "Stacja Uzdatniania Wody" – 81µg/l  i 63µg/l przy dopuszczalnym stężeniu manganu 50µg/l.


Wymienione stężenie manganu nie ma bezpośredniego odniesienia do bezpieczeństwa zdrowotnego, ale może wpływać na barwę i smak wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie nałożył decyzją administracyjną obowiązek poprawy jakości wody w terminie do 31 sierpnia 2017r.


                                    

                                                                                                     Dyrektor ZGKiM w Dobrodzieniu
                                                                                                             mgr inż. Dariusz Dykta

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.