Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej ( przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami

Informuje się, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej ( przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  • Zaopiniowanie wniosku w sprawie określenia czynszu dzierżawnego dla działki nr 2363 i nr 2478 o łącznej powierzchni 0,8876 ha, położonych w Dobrodzieniu.
  • Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia czynszu dzierżawnego na przedłużenie dzierżawy na kolejny 3 letni okres działek nr 289 i nr 291o powierzchni 0,8838 ha położonych w Dobrodzieniu.
  • Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień,
  2. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Pludrach.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.