Strona główna
  • Ogłoszenie o naborze

Na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”: http://www.krainadinozaurow.pl/pl/ogloszenia-o-naborach,194.html znajdują się następujące ogłoszenia o naborach wniosków:

-Ogłoszenie nr 7/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 - oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD

-Ogłoszenie nr 8/2017 dot. przedsięwzięcia 1.4.2. - poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD

-Ogłoszenie nr 9/2017 dot. przedsięwzięcia 1.2.1. - stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD

Ponadto serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym z zakresu:

• warunków aplikowania o środki z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, dotyczące przedsięwzięć:

- 1.1.2.- oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD

- 1.4.2.- poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD.

- 1.2.1.- stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD.

• dokumentów aplikacyjnych z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

• zasad oceniania, interpretacji kryteriów oceny wniosków i wyboru projektów.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku, ul. Słowackiego 18, w dniu 04 września 2017 r.

Początek szkolenia godzina 16.00.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.