Strona główna
  • Zebrania w sprawie zadań z funduszu sołeckiego na 2018r.

 

Informuje się, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania w sprawie ustalenia zadań i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2018 rok

  • w dniu  04  września 2017r. o godz. 17.00 w OSP w Główczycach przy ul. Dobrodzieńskiej 1, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa GŁÓWCZYCE,
  • w dniu 05 września 2017r. o godz. 18.00 w świetlicy OSP w Bzinicy Starej ul. Klonowa 1c, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa  BZINICA  NOWA, w dniu 05 września 2017r. o godz. 18.00 w świetlicy OSP w Bzinicy Starej ul. Klonowa 1c, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa  BZINICA  STARA,
  • w dniu 06 września 2017r. o godz. 18.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy ul. Kolejowa 27, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa MAKOWCZYCE,
  • w dniu 07 września 2017r. o godz. 17.00 w w restauracji „KORONA” w Pietraszowie, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa PIETRASZÓW.

W porządku każdego zebrania przewidziana jest prezentacja realizacji funduszu sołeckiego za 2016r. oraz wykonanych inwestycji na terenie gminy. Mieszkańcy sołectw zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2018 rok, a w sołectwie Bzinica Stara również zdecydują o dodatkowym zadaniu w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu zadań w bieżącym roku. Ponadto mieszkańcy sołectwa  Bzinica Stara w wyborach uzupełniających wybiorą członka do Rady Sołeckiej.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.