Strona główna
  • Echo Dobrodzienia i Okolic

Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje, że planuje wydać kolejny numer czasopisma „ Echo Dobrodzienia i Okolic”.

Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem artykułu prosi się o kontakt z Panią Heleną Kościelny do dnia 10 września 2017 roku ( pokój nr 112 w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu lub pod numerem telefonu 34 3575 100 wew.41 ). Po tym terminie materiały będą przyjmowane do numeru następnego.

Prosi się o przesyłanie tekstów nie dłuższych niż 1,5 strony formatu A4 oraz zdjęć w oddzielnych plikach. Dłuższe teksty nie będą przyjmowane.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.