Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Realizacja zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 11.09.2017 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów, Koło Dobrodzień  na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, - organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów; - zorganizowanie jednodniowej wycieczki na trasie Dobrodzień –Kłodzko –Kudowa Zdrój; - na kwotę 1.500,00 zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r.poz.239 i 395)

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017.pdf

                                                                                                                       

                                                                                              Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                              mgr Róża Koźlik

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.