Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 2 października 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.


Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów i sprawdzianów za rok szkolny 2016/2017.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,
2. ustalenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień.
Zaopiniowanie wniosku Sekcji Pływackiej DOKiS VEGA Dobrodzień.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.