Strona główna
  • XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 3 października 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXIX Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z:

informacją z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. wraz  z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I półrocze 2017 roku oraz informacją z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury ( Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za okres  od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.)
treścią Uchwały nr 385/2017 z dnia 7 września 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

 Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej,
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień,
zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.