Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 17 października 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrodzień na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
  4. Podsumowanie akcji Zima 2016/2017.
  5. Roczne sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za okres od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017 roku.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwaływ sprawie:
  • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.