Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuje się, że w dniu 18 października 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Kontrola działalności finansowej sołectw oraz sposobów załatwiania interpelacji i wniosków podjętych na zebraniach sołeckich na 2016 roku.
  2. Kontrola działalności gminnej jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu pod względem działalności organizacyjnej i finansowej za I półrocze 2017 roku.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.