Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 24 października 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia czynszu dzierżawnego na przedłużenie dzierżawy na kolejny 3 letni okres części działki nr 1348 o pow. 15 m2 pod kiosk RUCH-u położony przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu.
  2. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 148/1 o pow. 0,0841 ha położonej w Pludrach.
  3. Wyrażenie zgody na zamianę działek w Rzędowicach.
  4. Wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Dobrodzieniu.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,
  • ustalenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.