Strona główna
  • XXX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 31 października 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXX Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z:

  • informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych;
  • informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024;
  • wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Województwa Opolskiego;
  • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;
  • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.