Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Informuje się, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  1. Kontrola działalności gminnej jednostki organizacyjnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu pod względem działalności organizacyjnej i finansowej - sekcji działających przy domu kultury za I półrocze 2017 roku.
  2. Analiza przebiegu inwestycji i remontów określonych w planie inwestycyjnym na 2017 rok.
  3. Propozycje do planu pracy Komisji na 2018 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.