Strona główna
  • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu

RPO+OPO+EFRR.jpeg

 

Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu”, złożonego w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 8 listopada 2017 r.  Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu. Całkowity koszt projektu wynosi 1.043.751,00 zł, kwota dotacji to 448.573,27 zł.

W wyniku realizacji projektu w PSP w Dobrodzieniu wymieniona zostanie stolarka okienna, ocieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku, ocieplony zostanie dach oraz strop pod poddaszem, wymienione zostaną drzwi zewnętrzne, wymienione zostanie pokrycie dachowe oraz rynny,  wymieniona zostanie instalacja odgromowa oraz wyremontowane zostaną kominy wentylacyjne. Niniejsze zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2018 r.

                                                                                                                                                                      [AWK]

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.