Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Turzy,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pludrach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Pludrach,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Szemrowicach,
  • uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok.

      2.   Propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok.

                                                                                                                                                                      [BO]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.