Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-12-2017
sobota
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 24 listopada 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwaływ sprawie:
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok.
  1. Propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.