Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
20-01-2018
sobota
Fabioli, Miły, Sebastiana
  • Wskaźnik bezrobocia

Z informacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie o sygnalnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim wynika, iż gmina Dobrodzień na dzień 31.10.2017r. posiada wskaźnik bezrobocia 2,54 %. Stopa bezrobocia w całym powiecie oleskim na dzień 30.09.2017r. wynosi 5,1 %.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.