Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
 • XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXI Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z:

 • Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego na nieważność uchwały nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r.

Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pludrach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Pludrach,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Szemrowicach,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Turzy,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • ustalenia dopłat dla taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.