Strona główna

DOKiS.jpeg

 

  • Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
     

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu jest wielofunkcyjną instytucją kultury, w skład której wchodzą: dom kultury, stadion miejski, kryta pływalnia oraz wiejski klub kultury. Na terenie miasta i gminy Dobrodzień DOKiS pełni rolę ośrodka  koordynującego, inspirującego oraz organizującego zadania w zakresie sportu i turystyki. DOKIS jest organizatorem wielu imprez i przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym. Wizytówką placówki jest „Źródło”, impreza która swoim zasięgiem przekroczyła granice kraju. Ważniejszymi imprezami organizowanymi przez DOKIS, oprócz „Źródła” są:

-Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar „Śnieżnego Płatka”
-Ogólnopolskie Zawody  Modeli Pływających Redukcyjnych „Pożegnanie lata”
-Festiwal Muzyki rockowej „PRO-ROCK”
-Dobrodzieńskie Święto Poezji
-Dni Dobrodzienia
-Dobrodzieńska Dycha
-Dobrodzieńska Seta
-Wakacyjna Liga 6-tek
-Bieg Niepodległości
-Marsz Konstytucji 

Dyrektorem Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu jest  Stanisław GórskiSmmmmmmmmm  p. Agnieszka Hurnik.

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac Wolności 24
46 - 380 Dobrodzień 
tel. 34 3575 346, tel. fax 34 3575 539

 email: dokis@poczta.onet.pl

http://dokis.info/

www.facebook.com/dokis.dobrodzien


 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.