Strona główna
  • Rozbudowa sieci wodociągowej w Rędzinie

prow20142020.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W dniu 30 listopada 2017r.  w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości  Rędzina”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całości inwestycji szacowana jest na kwotę 1.174.059,63 zł, z czego w ramach dotacji dofinansowanie wynosi 494.013,00 zł.

Niniejsza operacja jest operacją typu gospodarka wodno-ściekowa, mającą na celu umożliwienie rozwoju życia mieszkańców gminy Dobrodzień poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie rozbudowy 3,410 km sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca lutego 2019 r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energii odnawialną i oszczędzanie energii"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   [AWK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.