Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuje się, że w dniu  12 grudnia 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  • Zapoznanie się z dokumentacją przetargową na inwestycje:
  1. - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce;
  2. - umowa z wykonawcą z dnia 4.10.2017r. na wykonanie powyższego zadania.
  • Kontrola działalności gminnej jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem działalności organizacyjnej i finansowej za trzy kwartały 2017 roku.
  • Analiza wykonania budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków za trzy kwartały 2017 roku.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.