Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
 • XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 20 grudnia 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się:

 • ze sprawozdaniami z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w 2017 roku;
 • z projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;
 • ze zmianami do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok;
 • z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok;
 • z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
 • z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej;
 • z Opinią Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą na temat projektu budżetu gminy na 2018 rok.

 

Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 

 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
 • uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym,
 • zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu na 2018 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,
 • uchylenia uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 • udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola,
 • zmiany Uchwały nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego,
 • dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Dobrodzień instrumentem płatniczym,
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.