Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2018

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia,

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 31.01.2018 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1.                                     

                                                                                                       z up. Burmistrza

                  mgr inż. Marek Witek  Zastępca Burmistrza

                                                                                                    

 

 Załączniki:

1.Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

3. Wzór ofert

4. Wzór sprawozdania

 

DOCInformacja - konkursów ofert.doc
DOCXOgloszenie Burmistrza Dobrodzienia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w 2017roku.docx
DOCXOtwarty konkurs 2018.docx
ODTZarządzenie w spr. otwartego konkursu -2018r.odt

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.