Strona główna
  • Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2018

W związku z niekompletną informacją dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2018 (tzn. brak drugiej strony ogłoszenia) opublikowanego w BIP w dniu 10.01.2018 roku, przedłuża się termin składania ofert do dnia 16.02.2018 roku.
W związku z powyższym uzupełnia się ogłoszenie o brakującą stronę oraz przedłuża się okres składania ofert o ustawowe 21 dni. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi dnia 19.02.2018 roku. Pozostałe informacje w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Link do ogłoszenia o konkursie

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.