Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu  20 lutego 2018 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

1. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia czynszu dzierżawnego na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat działek:

  • nr 2502; 2498; 2496; 2353; 2354 o powierzchni 4,3586 ha położonych w Dobrodzieniu;
  • nr 2631; 2633; 2636; 2639 o powierzchni 1,2246 ha położonych w Dobrodzieniu;
  • nr 213/32 i 299/32 o powierzchni 1,2201 ha położonych w Bzinicy Nowej;
  • nr 147 i 1460 o powierzchni 1,6779 ha położonych w Dobrodzieniu;
  • nr 466/102 o powierzchni 2,5510 ha położonej w Błachowie;
  • nr 434/117 i 432/117 o powierzchni 2,2487 ha położonych w Błachowie;
  • nr 1762 o powierzchni 0,3178 ha położonej w Dobrodzieniu.
  •  

2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia ceny wywoławczej do przetargu nieograniczonego na dzierżawę działek nr 29,32 i 33 o powierzchni 19,6817 ha położonych w Warłowie.

      3. Określenie ceny  działek nr 2363 i 2478 o powierzchni 0,8876 ha  położonych w Dobrodzieniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

      4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1348 o powierzchni 0,0394 ha położonej w Dobrodzieniu.

5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 200 o powierzchni 0,0460 ha położonej w Myślinie.

6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 180/78; 179/77; 178/75 i 76 o powierzchni 2,5480 ha położonych w Rzędowicach.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.